Форма за контакт :Aдрес : Васе Стајића 17,  24 000 Суботица , СЪРБИЯ
Tелефон: +381 24 571 852; mob: +381 65 588 1500
Факс:      +381 24 571 852
Е-поща: soldingengineering@mts.rsPowered by WebExpress